กองพัฒนานักศึกษา รวมทีมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.นครศรีธรรมราช

กองพัฒนานักศึกษา รวมทีมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.นครศรีธรรมราช

           เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและผู้นำนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดยนายวุฒิชัย รัตนพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ในโอกาสที่ได้นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากร ผู้นำนักศึกษาและนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานวิศวกรสังคมในการบริหารจัดการงานของกองพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี