คณะวิทย์ อบรมระยะสั้น หลักสูตรเบเกอรี่เพื่อการค้าขาย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเบเกอรี่เพื่อการค้าขาย
ภายใต้แผนงานการพลิกโฉมหาวิทยาลัย (Reinventing)

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเบเกอรี่เพื่อการค้าขาย ภายใต้แผนงานการพลิกโฉมหาวิทยาลัย (Reinventing) ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

        การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์นราธร สัตย์ซื่อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้ในเบเกอรี่ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์และการคิดต้นทุนเบื้อต้น ก่อนที่จะต่อด้วยการอบรมภาคปฏิบัติโดยอาจารย์นคร แซ่สี ผู้เชี่ยวชาญด้านขนมอบ กับเมนูขนมอบ 5 เมนู ประกอบด้วย 1. ครั๊นซี่ อัลมอนต์ คัพเค้ก 2. ทีรามิสุ 3. เค้กโรผลไม้สด 4. บราวบัตเตอร์ ซอล์ฟคุกกี้ และ 5. ขนมปังไส้หมูพะโล้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี