ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก จำนวน ๑ งาน

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น จ้างก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินธุ์ภิวัฒน์

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก จำนวน ๑ งาน