เปิดพื้นที่โป่งสลอดต้อนรับแกนนำวิศวกรสังคม

กองพัฒนานักศึกษาเปิดพื้นที่โป่งสลอดต้อนรับนักศึกษาแกนนำวิศวกรสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

          นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับแกนนำวิศวกรสังคมจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์วิศวกรสังคม (เกษตรพอเพียง) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

          การลงพื้นที่ของนักศึกษาแกนนำวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skill ให้กับนักศึกษาด้วยวิศวกรสังคม แกนนำรุ่น 1 โดยมีการบรรยายสรุปการดำเนินงานวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการเก็บข้อมูลในพื้นที่ชุมชนโดยใช้เครื่องมือทางวิศวกรสังคม ก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ชุมชนบ้านโป่งสลอดเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้น้ำตาลโตนด ศูนย์การเรียนรู้การทำทองม้วนน้ำตาลโตนด และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี