คณะวิศวะฯ ร่วมจัดนิทรรศการ Open House 65

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจัดนิทรรศการ Open House 65
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

           สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเชิญร่วมงาน Open House 65 ของโรงเรียนกุยบุรีวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งภายในงานมีการจัดบูธต่าง ๆ มากมาย เช่น นิทรรศการของทางโรงเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม วงดนตรี ร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งในส่วนของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้นำเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ไปให้น้อง ๆ ได้ชมด้วย 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี