ศูนย์กีฬาฯ ให้ความรู้การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อจมน้ำ

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ ให้ความรู้นักเรียนในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อจมน้ำ

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บุคลากรจากศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อจมน้ำ ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการเด็กทุ่งเฟื้อรุ่นใหม่ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ โตไปไม่จม

            โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกว่ายน้ำ และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีช่วยชีวิตคนจากการจมน้ำแบบวิธีช่วยเหลือตามมาตรฐานสากล โดยใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือที่อยู่ใกล้ ๆ ตัวและการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี