กิจกรรมสร้างฝัน​ เด็กเพชรบุรี​ สู่เส้นทางอาชีพ​ Shop​ Job​ Fair ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมสร้างฝัน​ เด็กเพชรบุรี​ สู่เส้นทางอาชีพ​ Shop​ Job​ Fair ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.​ ณ​ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด​ อาคารสุเมธตันติเวชกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.เสนาะ​ กลิ่นงาม​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร​ เข็มเงิน​ รองอธิการบดี​ฯ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝัน​ เด็กเพชรบุรี​ สู่เส้นทางอาชีพ​ Shop​ Job​ Fair ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี​ ส่วนราชการและภาคเอกชนได้ขึ้น​

โอกาสนี้​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร​ เข็มเงิน​ รองอธิการบดี​ฯ เข้ารับใบประกาศนียบัตรผู้สนับสนุนการจัดงานจากนายกอบชัย​ บุญอรณะ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี​ พร้อมกล่าวถึงการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ​ สำหรับนักเรียนที่มุ่งเข้าสู่มหาวิทยาลัย
ขณะที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ได้ร่วมจัดบูธรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา​ ในปีการศึกษา 2563 ด้วย

#
รายงานโดย​ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี