ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บข้อมูล จำนวน ๒ ระบบ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บข้อมูล จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บข้อมูล จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น การจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บข้อมูล จำนวน ๒ ระบบ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สยามอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บข้อมูล จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)