คณาจารย์สาขาเชฟ ลงพื้นที่นิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณาจารย์สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

      สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยอาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์ ประธานสาขาวิชาสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร พร้อมด้วยอาจารย์ณปภา หอมหวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ น้อยสำราญและอาจารย์นราธร สัตย์ซื่อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร ลงพื้นที่นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2566 ประกอบด้วย

      1.  โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ

      2.  Vantage point

      3.  Movenpick hotel pattaya

      4.  Marriott resort and spa huahin

      5.  Centara grend huahin

      6.  Holiday Inn Vana Nava Hua Hin

      7.  Wora Bura Hua Hin Resort & Spa

      จากการลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาได้ความรู้ในการปฏิบัติงานด้วยการนำความรู้ในห้องเรียนมาใช้ในการลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งประสบการณ์และความรู้ที่นักศึกษาได้รับจะส่งผลให้นักศึกษานำไปใช้ประโยชน์ด้วยการต่อยอดในการประกอบอาชีพและการทำงานต่อไปในอนาคต

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี