การแปรรูปผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกจากน้ำนม

หลักสูตรระยะสั้น“การแปรรูปผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกจากน้ำนมเพื่อการประกอบธุรกิจ”
ทำผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกจากน้ำนม

        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศ ชมภู่ทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ศรีพวาทกุล  และอาจารย์ ดร.กิติมา ลีละพงศ์วัฒนา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น“การแปรรูปผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกจากน้ำนมเพื่อการประกอบธุรกิจ” ทำผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกจากน้ำนม เมื่อวันก่อนนี้ โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วม

         สำหรับเมนูที่ใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรระยังสั้น ประกอบด้วย โยเกิร์ต กรีกโยเกิร์ต สตรอเบอร์รี่ซีสพายและไอศกรีมโยเกิร์ต ซี่งเมนูดังกล่าวเป็นเมนูที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดกับการประกอบอาชีพได้

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี