กองพัฒนานักศึกษาต้อนรับคณะศึกษาจาก มรภ.เชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและผู้แทนนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยนายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

            สำหรับการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดขึ้นตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนเพิ่มวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านการพัฒนานักศึกษของบุคลากร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานขององค์กรและนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี