ประธานองคมนตรีลงพื้นที่ให้กำลังใจนักศึกษา

ประธานองคมนตรีลงพื้นที่ให้กำลังใจนักศึกษาทุนมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

                เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 501 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมนักศึกษาทุนมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ปีการศึกษา 2565 เพื่อติดตามผลการเรียน รับฟังปัญหา ความต้องการของนักศึกษา พร้อมกล่าวโอวาทและให้กำลังนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จำนวน 20 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมให้การต้อนรับ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี