สำนักวิทยบริการฯ เปิดศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

          อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

            คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมนิทรรศการ 3 ห้อง คือ ห้องรอยเสด็จเพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ และห้องราชภัฏน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อการพัมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี