มรภ.เพชรบุรี โชว์ศักยภาพในงาน “พระนครคีรี-เมืองเพชร”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำบุคลากรและนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงาน
ในงาน "พระนครคีรี-เมืองเพชร" ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด “งานพระนครคีรี-เมืองเพชร” ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566 “เยือนถิ่นพริบพรี สดุดีจอมราชัน แดนสร้างสรรค์อาหารไทย” ที่จังหวัดเพชรบุรีได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม 2566 ณ บริเวณบนพระนครคีรีและบริเวณโดยรอบอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี โดยในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

         สำหรับงานพระนครคีรี-เมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6  รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี

        ในงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางจังหวัดเพชรบุรีมอบหมาย เช่น การแสดงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยการบรรเลงดนตรีไทย “เพลินเพลงเรื่อง” การแสดงในพิธีเปิดงาน ชุด “ตำนานพริบพรี ปฐพีจำรัสโรจน์ มรดกโลกลือนาม” การบรรเลงวงดนตรีลูกทุ่ง PBRU Band กิจกรรม workshop ศิลปะ ทำงานภาพพิมพ์และรับผลงานกลับบ้าน โดยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การนำเสนออาหารเมนูสร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจำหน่ายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา การจำหน่ายสินค้าโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นต้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี