เตรียมต้อนรับหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง

เตรียมต้อนรับหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับผู้แทนจากหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อดูพื้นที่เตรียมความพร้อมในการนำคณะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลังจากเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการวิจัยร่วมกับชุมชนที่ประสบความสำเร็จ โดยคณะหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง จะเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี