รวมพลคนศิลปะ แสดงฝีมือปั้นประติมากรรมเกลือ

สาขาวิชาศิลปศึกษา รวมพลแสดงฝีมือปั้นประติมากรรมจากเกลือ
ในเทศกาล Art Of Salt ครั้งที่ 8

         คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฉละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า นำผลงานประติมากรรมเกลือ ร่วมจัดแสดงในเทศกาล Art Of Salt ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 ณ จุดชมวิวบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการนำเกลือจำนวน 2,000 กิโลกรัม มาผสมกับแป้งข้าวจ้าวกวน 300 กิโลกรัม มาบรรจงปั้นเป็นผลงานประติมากรรมเกลือที่สวยงาม แปลกตาในผลงานการปั้นแต่ละชิ้น ทั้งการปั้นอ้อมกอดแห่งรักที่สื่อความหมายถึงความรักความผูกพันของคนในชุมชน และงานปั้นเป็นรูปต่างๆ

         ขณะที่สถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์  ผู้อำนวยการสถาบันเกลือทะเลไทย ได้นำนิทรรศการที่เป็นผลงานการวิจัยไปจัดแสดงภายในงาน เช่น สตุเกลือทะเล เวชสำอางจากเกลือ นอกจากนี้ยังมีมุมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำผลงานด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น การระบายสีเกลือ การทำสลามจากเกลือ เป็นต้น ซึ่งแต่ละกิจกรรมได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ และผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี