กองพัฒนานักศึกษา เปิดวิทยาเขตโป่งสลอดถ่ายทอดการดำเนินงานวิศวกรสังคม

กองพัฒนานักศึกษา เปิดวิทยาเขตโป่งสลอดถ่ายทอดการดำเนินงานวิศวกรสังคม

           อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรและผู้นำนักศึกษาจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา และวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโครงการอบรมสัมมนา Soft Skill เพื่อให้บุคลากรและผู้นำนักศึกษาพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำกับการทำจิตอาสา สร้างความสัมพันธ์อันดี เกิดความรักความสามัคคีในหมู่ค่ะ ปีการศึกษา 2566

          โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วิศวกรสังคมเกษตรพอเพียง วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและพัฒนาการของวิทยาเขตโป่งสลอด  ตั้งแต่การเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ไปจนถึงพัฒนาการในปัจจุบัน ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชขนโป่งสลอด เช่น การทำน้ำตาลโตนด น้ำตาลสด ทองม้วนน้ำตาลโตนด เป็นต้น

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี