หลักสูตรระยะสั้น เค้กและคุกกี้เพื่อการประกอบอาชีพ

โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี จัดฝึกอบรมระยะสั้น
หลักสูตรเค้กและคุกกี้เพื่อการประกอบอาชีพ1

        โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเค้กและคุกกี้เพื่อการประกอบอาชีพ1 ภายใต้แผนงานการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี

       การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้ บรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การคิดต้นทุนเบื้องต้น ก่อนที่จะต่อด้วยการอบรมภาคปฏิบัติเมนูขนมอบ ประกอบด้วย เค้กโรลกาแฟแมคคาเดเมีย คัพเค้กชาไทย แยมโรล คุกกี้ข้าวโอ๊ต คุกรรี้คอนเฟรกแครนเบอร์รี่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนคร แซ่สึ ผู้เชี่ยวชาญด้านขนมอบ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และสอนการฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี