มรภ.บุรีรัมย์ แลกเปลี่ยนการดำเนินงาน Green Library และ Green Office

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
Green Library และ Green Office

        วันที่ 5 เมษายน 2566  คณะผู้บริหารของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ Green Library และ Green Office ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับและบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงานของห้องสมุดสีเขียว และ การดำเนินงานของสำนักงานสีเขียว เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อกัน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี