เปิดรับนักศึกษาร่วมกิจกรรม กองเชียร์ รับสมัคร 100 คน

เปิดรับนักศึกษาร่วมกิจกรรม กองเชียร์ รับสมัคร 100 คน

การแข่งกีฬาและทักษะทางวิชาการ
พ.จ.น.ก สัมพันธ์ ครั้งที่ 42
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2563
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
1. รับ 10 เครดิต เลือก
2. กิจกรรม ชั่วโมง ก.ย.ศ. 36 ชั่วโมง
3. ชั่วโมงทุน 30 ชั่วโมง
4. คะแนนความประพฤติ 20 คะแนน

สมัครได้ที่ห้องงานพัฒนานักศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้ – 17 มกราคม 2563(จำนวนจำกัด)
**การฝึกซ้อมจะนัดหมายอีกครั้ง**