กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ 10 คะแนน

กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ 10 คะแนน

ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 2563 วันที่ 8 มกราคม 2563 พร้อมกันเวลา 06.30น. ณ บริเวณถนนหน้าคณะครุศาสตร์ พระ 29 รูป นำอาหารแห้งมาตักบาตรด้วย

การแต่งกาย ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
สามารถลงชื่อได้ที่ห้องงานพัฒนานักศึกษา
รับจำนวน 100 คนเท่านั้น