คณะวิทยาการจัดการ ปัจฉิมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

         ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพาลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         โดยมีการบรรยายจากวิทยาการ และคณะกรรมการฝ่ายฝึกฯ ให้ความรู้ทั้งหมด 4 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย

       1) ทัศนคติ และแนวการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัณ วิทยากร คือ คุณปนัดดา เจริญจิตมั่น ประธานกรรมการ บริษัท เจซี เจพลาส จำกัด  บริษัท เคร่า คอสเมติกส์ จำกัด รองเลขาธิการสมาคมสถาบันพระปกเกล้า

      2) การดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน วิทยากร คือ อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพาลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

      3) การแนะแนวอาชีพ สู่การเป็นที่ปรึกษาการเงินแบบครบวงจร วิทยากร คือ คุณพรพรรณ ประมงกิจ ผู้บริหารส่วนสรรหาและพัฒนาตัวแทน และที่ปรึกษาการเงิน บมจ กรุงเทพ ประกันชีวิต

     4) หลักการเขียนเรซูเม่แบบไหนให้โดนใจ HR และ Workshop วิทยากร โดย คุณนพพล นาทองใบ Special Lactutor บริษัท Job Top Gun

      สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา และเพื่อสร้างแนวทางสู่การทำงานในอนาคต

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี