คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการสืบสานประเพณี รวมสัมพันธ์ไอที ส่งพี่สู่เส้นทางทำงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการสืบสานประเพณี รวมสัมพันธ์ไอที
ส่งพี่สู่เส้นทางทำงาน

         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสืบสานประเพณี รวมสัมพันธ์ไอที ส่งพี่สู่เส้นทางทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ให้ก้าวเข้าสู่วิชาการอย่างมั่นคง รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง คณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังได้ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ต่อสถานประกอบการและสังคมในโอกาสต่อไป

          ซึ่งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับเกียรติจากอาจารย์กรกรต เจริญผล และอาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม เป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อการเตรียมความพร้อม ทัศนคติและการปรับบุคลิกการทำงาน คุณวัลลภ ผ่านคุ้มและคุณธวัลรัตน์ รัตนยศ เป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ ทักษะพื้นฐานการดำเนินชีวิตกับวัยทำงาน งานรับราชการ และยังได้จัดให้มีพิธีการรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญู เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิตให้กับนักศึกษาต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี