กองพัฒนานักศึกษา ต้อนรับ มรภ.อุตรดิตถ์

กองพัฒนานักศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.อุตรดิตถ์
ในการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกองพัฒนานักศึกษาและวิศวกรสังคม

        อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษาวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรรดิตถ์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาและวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        ในส่วนของการดำเนินโครงการวิศวกรสังคม ได้ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและพัฒนาการของวิทยาเขตโป่งสลอด ตั้งแต่การเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ไปจนถึงพัฒนาการในปัจจุบัน ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนโป่งสลอด เป็นต้น

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี