มรภ.อุตรดิตถ์ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ

มรภ.อุตรดิตถ์ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

           คณะผู้บริหารและบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรรดิตถ์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี