มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดระเบียบการเดินรถภายในมหาวิทยาลัยฯ มุ่งสู่ Green University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดระเบียบการเดินรถภายในมหาวิทยาลัยฯ มุ่งสู่ Green University

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมก้าวเข้าสู่ Green University (มหาวิทยาลัยสีเขียว) ภายใต้เงื่อนไข การจัดระบบจราจรที่มีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดระเบียบการเดินรถภายในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสังคม ด้วยการให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ในระยะยาว และด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
🤝ดังนั้น จึงขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างวินัยจราจร ด้วยการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น. โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยฯ ด้วยรถไฟฟ้า


📌โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 👇👇👇
👩‍🎓👨‍🎓นักศึกษา ให้นำรถจักรยานยนต์เข้าทางประตูด้านข้าง (ถนนข้างวัดเพรียง) และจอดรถตามจุดที่กำหนด ขาออกให้ออกทางประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย
👨‍🏫👩บุคลากร ให้นำรถจักรยานยนต์เข้า – ออก ทางประตูด้านหน้าของมหาวิทยาลัยและจอดรถตามที่จอดปกติ
📌จุดสำหรับจอดรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา🛵🏍
🥅ริมถนนด้านขวา หลังประตูฟุตบอลด้านทิศเหนือ
🏊‍♀️ด้านหน้าและด้านข้างสระว่ายน้ำ
🙏ด้านหลังพระบรมมหามุนี และหลังอัฒจันทร์
🏸ริมถนนข้างอาคารสนามกีฬาแบดมินตัน
⚽️ริมถนนข้างอาคารสนามกีฬาฟุตซอล
🏢ริมถนนหน้าหอพัก (ฝั่งสระน้ำ)
🏡ริมถนนระหว่างหอพักนักศึกษากับหอพักอาจารย์
🍳ด้านหลังตึกโรงเรียนการอาหารนานาชาติ
🏫ด้านหลังโรงเรียนสาธิตฯ
🏣ด้านหลังอาคารสุเมรตันติเวชกุล
🏗ริมถนนหน้าอาคารคณะวิศวะฯ
🍒ที่จอดรถจักรยานยนต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร
🔬ที่จอดรถด้านหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
🍂ด้านหลังอาคาร 7
☘️ด้านหน้าอาคาร 8
👉👉หมายเหตุ : การนำรถจักรยานยนต์ออกจากที่จอดก่อนเวลาที่กำหนด ทำได้กรณีออกจากมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น


# รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี