ประเพณีท้ายกรานต์ พุทธศักราช 2566

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดงานประเพณีท้ายกรานต์ พุทธศักราช 2566

          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ อาคารเรือนไทย สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒธรรม จัดงานประเพณีท้ายกรานต์ พุทธศักราช 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ที่มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย เข้าร่วม

            สำหรับงานท้ายกรานต์ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ภายในพิธีมีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป ประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย ผู้สูงอายุ ก่อนที่จะร่วมกันสรงน้ำ เปลี่ยนผ้าห่มองค์หลวงพ่อเกดน้อย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี