นักศึกษาเชฟ ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอาหารไทย ระดับ 2

นักศึกษาเชฟ เข้ารับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพ
อาหารไทย ระดับ 2 เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

          นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 จำนวน 46 คน เข้ารับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามาตรฐานอาชีพคุณวุฒิวิชาชีพ อาหารไทย ระดับ 2  ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2566 ที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรีได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          สืบเนื่องจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ได้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน เมื่อปี 2565 เพื่อเป็นสถานที่ในการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 – 3 โดยมีเจ้าหน้าที่สอบเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา

          สำหรับเมนูที่ใช้ในการทดสอบในครั้งนี้ มีทั้งหมด 8 เมนู ใช้เวลาในการปรุงรวม 8 ชั่วโมง ได้แก่ เมนูต้มยำน้ำใส ข้าวต้มเครื่อง แกงเขียวหวาน น้ำพริกกะปิ ผักกะเพราะ ผัดไทย ขนมถุงทองและขนมตะโก้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี