การแข่งขันกีฬาภายในคณะ “Futsal IT Sport Cup”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะ "Futsal IT Sport Cup"

              คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะ “Futsal IT Sport Cup” เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะร่างกายของนักศึกษาให้แข็งแรง มีสุขภาวะจิตใจที่ดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา สร้างความมีน้ำใจนักกีฬา สนับสนุนให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีทีมเข้าแข่งขันจำนวน 6 ทีม ซึ่งทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Copy Paste รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Silver_wolf รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Rotates FC

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี