การแข่งขันกอล์ฟประเพณี ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี เพื่อทุนการศึกษา
ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยพลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี เพื่อทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี และกองทัพบกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9   เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

         การแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ เป็นการหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสามัคคีสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ

        สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภททีม ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทบุคคลจำกัด Flight แบ่งเป็น 4 Flight มีผู้สนใจจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการแข่งขัน ขณะที่ผลการแข่งขัน ทีมที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้แก่ ทีมกรมการทหารช่าง ค่ายภานุรังษี

       นอกจากนี้สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ยังได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 25,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่อไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี