สาขาเชฟลงพื้นที่นิเทศนักศึกษา ก่อนฝึกออกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร ลงพื้นที่นิเทศนักศึกษา
ก่อนฝึกออกประสบการณ์วิชาชีพ

         อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ณปภา หอมหวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ น้อยสำราญ อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ อาจารย์นราธร สัตย์ซื่อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก่อนเตรียมฝึกออกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566  ณ สถานประกอบการต่าง ๆ ประกอบด้วย

– Vala huahin

– Hilton Hua Hin Resort & Spa

– Hua Hin Marriott Resort & Spa

– InterContinental Hua Hin Resort

– Charras Bhawan Hotel and Residence Hua Hin

– Dudit D2 huahin

– Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin

         การเตรียมฝึกออกประสบการณ์วิชาชีพในครั้วนี้ ส่งผลให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการวางแผนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะ ฝึกความอดทน การใฝ่เรียนรู้ การทำงานร่วมกับผู้อื่น  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี