สร้างนวัตกรรมด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคม

สร้างนวัตกรรมด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคม

              อาจารย์คมชนัญ โวหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมยุวเกษตรพอเพียง และค่ายครุศาสตร์จิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาได้ใช้เครื่องมือทางวิศวกรสังคมมาใช้ในการสำรวจและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ประกอบด้วย ฟ้าประทาน นาฬิกาชีวิต timeline พัฒนาการ และ timeline กระบวนการ ซึ่งหลังจากเก็บข้อมูลแล้ว นักศึกษาจะนำเครื่องมือ M.I.C model มาแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี