UBI นำผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์ขนม จัดแสดงในงานTHAIFEX 2023

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UB)I มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำผลิตภัณฑ์ "คลัสเตอร์ขนม"
จัดแสดงในกิจกรรมหนุนเสริมผู้ประกอบการคลัสเตอร์ขนมขยายตลาดสู่ต่างประเทศ THAIFEX 2023

             ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมหนุนเสริมผู้ประกอบการคลัสเตอร์ขนมขยายตลาดสู่ต่างประเทศ ในงาน THAIFEX 2023 ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่  (NEA : New Economy Academy) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2566 ณ อิมแพค เมืองทองธานี โดยภายในงานมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 2,000 ราย จากกว่า 120 ประเทศ

            สำหรับผู้ประกอบการคลัสเตอร์ขนมที่มีออกบูธร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีทั้งหมด 8 กิจการ จาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาครและกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

  1.  ป้อนคำหวาน จังหวัดเพชรบุรี

  2.  กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ BananaIndy จังหวัดเพชรบุรี

  3.  ตาลอบน้ำผึ้ง Green Kitchen จังหวัดเพชรบุรี

  4.  ผลิตภัณฑ์จากกล้วย โดยวิสาหกิจชุมชน บ้านสบายใจ จังหวัดสมุทรสงคราม

  5. บริษัท ไทยเอเซียบิสกิท จำกัด แม่เล็ก จังหวัดสมุทรสาคร

  6. Teya ขนมเพื่อสุขภาพ จังหวัดสมุทรสาคร

  7.  LEERICE ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้ำแตงโม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  8. ผลิตภัณฑ์ Mother Chef จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

              โดยผลิตภัณฑ์ตาลอบน้ำผึ้ง Green Kitchen และกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ BananaIndy ผู้ประกอบภายใต้การบ่มเพาะของ UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมออกงานด้วย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร