เชิญเข้าร่วมออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี

         

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินโครงการการประกวดออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมผ่านการสร้างสรรค์ลายผ้าอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง  การประกวดออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ช่องทางการส่งผลงานเข้าประกวด