สำนักวิทยบริการฯ ทบทวนการอนุรักษ์พลังงานก่อนเข้ารับการประเมิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทบทวนการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากร ก่อนที่จะเข้าสู่การประเมินสำนักงานสีเขียว

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมต้นจัน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  นำรองผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการอบรม ในกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรก๊าซเรือนกระจกและการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อทบทวน เพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากร ก่อนที่จะเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในเร็ว ๆ นี้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี