มรภ.เพชรบุรี ให้การต้อนรับผู้แทนจาก UKM

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้การต้อนรับผู้แทนจาก UKM
ในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก Universiti Kebangsaan Malaysia / The National University of Malaysia (UKM) นำโดย Mr. MOHAMAD ISKANDAR ZULKIPLI อาจารย์และผู้ดูแลศูนย์ศิลปวัฒนธรรม UKM เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องพริบพรีศรีราชภัฏ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            การเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของ UKM เป็นการการเดินทางมาตามการลงนามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม โดยในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2566 เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของทั้ง 2 ประเทศ

            สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การ Workshop ด้านศิลปวัฒนธรรม การร้อง การรำ รวมถึงเครื่องดนตรีที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของท่ารำและเนื้อเพลงที่ใช้ในการถ่ายทอดเนื่องในกิจกรรมพิเศษ การละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น นอกจานี้คณะผู้แทนจาก UKM ได้เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ ณ อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัยด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี