กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ “เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS PBRU”

คณะวิทยาการจัดการ เปิดเวทีสร้างแรงบันดาลใจ
"เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS PBRU" ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาใหม่ปี 2566 ในกิจกรรม “เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ @MS PBRU” ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และเพื่อให้มีทัศนคติ แรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

           สำหรับกิจกรรมการเสวนามีการเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จจากทุกสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย (1) คุณพิชัยยุทธ พงษ์สิริจินดา ประธานบริษัท ซุปเปอร์เถ้าแก่น้อย 20 จำกัด (2) คุณพลอยดารินทร์ บงบุตร เจ้าของธุรกิจร้านเสื้อผ้า kookkai fashion (3) คุณณัฎจิรฐอร ยุงรัมย์ เจ้าของธุรกิจ Richafoto รับถ่ายภาพโฆษณาสินค้า (4) คุณพงษ์ไพโรจน์ นิ่มสังข์ บริษัท เคพีดี อออิท แอนด์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด (5) คุณธีระพงษ์ แก้วเทพ เจ้าของเพจ หลงเมืองเพชร  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี