มรภ.เพชรบุรี เปิดสระว่ายน้ำต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.กาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดสระว่ายน้ำต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

         เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้องรับรองสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รองศาสตราจารย์ยศ ธีระเดชพงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านกีฬาและนันทนาการ จราจรจรและความปลอดภัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายอำนาจ อนันพิทักษ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ และบุคลากรผู้ดูแลสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ เพื่อนำไปบูรณการและนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสระว่ายน้ำมีความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

        สำหรับสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสระว่ายน้ำที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ได้รับจากยอมรับจากหลายภาคส่วนในการใช้เป็นสถานที่ในการฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันในระดับต่าง ๆ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี