กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเป็นวิศวกร

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียนเป็นวิศวกร

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียนเป็นวิศวกร ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาใหม่ ก่อนการเปิดภาคเรียน ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีการทบทวนความรู้ในเรื่องคณิตศาสตร์ และยังมีกิจกรรมสนุก ๆ จากพี่ ๆ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกอีกด้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี