“มนต์เสน่ห์หัตถศิลป์ ของดีบ้านบ้านเค็ม” โดย สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอเชิญชมและให้กำลังใจนักแสดงจากสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กับชุดการแสดง “มนต์เสน่ห์หัตถศิลป์”
ของดีบ้านบ้านเค็ม

ผลงานสร้างสรรค์ของ อ.วิไลวรรณ ไชยลังการ
ชมสดเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ทางช่อง 9 ในรายการ 360 องศา นิวโชว์


ลิงก์ชมรายการ https://tv.mcot.net/mcothd