ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

พิธีทำบุญตักบาตรพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

               รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี