นศ.พยาบาล รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอัพไรท์ ซิมมูลเลชันฯ

นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอัพไรท์ ซิมมูลเลชัน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

         วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคุณไสว นุ่นเส้ง ประธานมูลนิธิอัพไรท์ ซิมมูลเลชัน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ในโอกาสเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท ประกอบด้วย นางสาวแวอาอีเสาะ กมาลอดิง นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นางสาวเดียนา กาเดร์ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และนางสาวมัสกะห์ มะฆา นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

        นางสาวเดียนา กาเดร์ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้แทนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ กล่าวว่า “ขอขอบพระคุณมูลนิธิอัพไรท์ ซิมมูลเลชัน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากนี้จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สมกับการที่ได้รับการคัดเลือก ทุนการศึกษาที่ได้รับจะนำไปใช้อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด”

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี