ครูพละลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียน ฝึกทักษะในการประสานงานและวางแผนการทำงาน

ครูพละลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียน ฝึกทักษะในการประสานงานและวางแผนการทำงาน

                วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ในส่วนของสนามวอลเลย์บอลและพื้นที๋โดยรอบ เพื่อสร้างความสวยงามและเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพกีฬากลุ่มสามัคคีพัฒนาของโรงเรียน โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะส่งผลให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะของตนเองในด้านของการมีจิตอาสา รู้จักการประสานงาน การวางแผนการทำงานและได้รับประสบการณ์ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี