ถ่ายทอดผลงานนักศึกษาวิศวกรสังคม ผ่านสารคดีเฉลิมพระเกียรติ

กองพัฒนานักศึกษาถ่ายทอดผลงานนักศึกษาวิศวกรสังคม ผ่านสารคดีเฉลิมพระเกียรติ

           เมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นำผู้แทนนักศึกษาวิศวกรสังคมจากคณะต่าง ๆ ลงพื้นที่ศูนย์วิศวกรสังคม (เกษตรพอเพียง) หลังได้รับการประสานจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในการผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

         สำหรับการผลิตสารคดีในครั้งนี้ นักศึกษาวิศวกรสังคมได้ดำเนินการภายใต้สโลแกนที่ว่า “ชวนเพื่อน จูงมือน้อง ขอร้องพี่” เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยการปลูกพืชล้มลุก ทั้งผักและผลไม้ ฝึกทักษะให้นักศึกษาเป็นผู้ที่รู้จักการคิดวิเคราะห์ในการวางแผนการดำเนินงานรู้จักการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี