ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ร่วมกับชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ร่วมกับชุมชน

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่ชุมชนช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานน้อย และนายธิรวัฒน สุดจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรกให้การต้อนรับ เมื่อวันก่อนนี้

          โอกาสนี้คณะทำงานได้ดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย

          1. การแปรรูปสบู่โกโก้บัตเตอร์: เป็นสบู่ที่ใช้โกโก้บัตเตอร์จากการบีบสกัดเมล็ดโกโก้เป็นส่วนผสม.                2. ผลิตภัณฑ์ชาเปลือกโกโก้: เป็นชาที่ผลิตจากเปลือกหุ้มเมล็ดโกโก้ไว้สำหรับชงดื่มเพื่อสุขภาพ.                  3.ผลิตภัณฑ์แป้งบราวนี่สำเร็จรูป: เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากผงโกโก้ที่ชุมชนผลิตได้ และเติมส่วนของวัตถุดิบในการทำบราวนี่ลงไปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

          4. โกโก้ 3in1 เพื่อสุขภาพ: ปรับจากสูตรเดิม เป็นสูตรใหม่เพื่อสุขภาพ โดยใช้สารให้ความหวานแทนความหวานจากน้ำตาลทั่วไป

        โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ชุมชนได้ร่วมกันออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 รายการ โดยได้รับความร่วมมือจากวิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตรธรรมชาติ และวิสาหกิจชุมชนโกโก้ตะนาวศรี เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโกโก้ของชุมชนช้างแรกต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี