ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดครุยวิทยะฐานะ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑,๙๗๐ ชุด

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดครุยวิทยะฐานะ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑,๙๗๐ ชุด

            ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจ้างตัดชุดครุยวิทยฐานะ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑,๙๗๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือกนั้น จ้างตัดชุดครุยวิทยฐานะ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑,๙๗๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านครุยสยาม

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดครุยวิทยะฐานะ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๑,๙๗๐ ชุด