อธิการบดีให้โอวาท นศ.ก่อนเดินทางไปสัมมนา ณ ประเทศไต้หวัน

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)
รับโอวาทก่อนการเดินทางไปเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ ณ ประเทศไต้หวัน

            นายปรมี สุวรรณลิขิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับโอวาทจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ชนัยกานต์ เปี่ยมสง่า พร้อมด้วย Mr. Wojciech Hodor และ Mrs. Marta Hoder อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) และงานความร่วมมือระหว่างประเทศและการจัดหารายได้ ร่วมแสดงความยินดี

           สืบเนื่องจากนายปรมี สุวรรณลิขิต ได้สอบผ่านการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยหน่วยงาน APEC Institute of Innovation & Education Development, National Taipei University of Technology, Taiwan และสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand-TECO) ผ่านกองการต่างประเทศ กลุ่มขับเคลื่อนทุนมนุษย์นานาชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “2023 APEC Youth Capacity-Building Training & Model APEC Conference” วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

          นายปรมี สุวรรณลิขิต เป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) ผ่านทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2562 และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEIC ที่ 900 จากคะแนนเต็ม 990 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 จากการเข้าทดสอบครั้งแรก

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี