อธิการบดีนำคณะผู้บริหารบันทึกเทปถวายพระพร ร.10

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และผู้แทนนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี