เทศกาลทุเรียน เงาะ มหัศจรรย์ของดีห้วยแม่เพรียง

ปิดฉากลงไปอย่างสวยงามกับเทศกาลทุเรียน เงาะ มหัศจรรย์ของดีห้วยแม่เพรียง
เมืองเสบียงอาหาร เปิดพื้นที่บ้านหนองน้ำดำ กระตุ้นเศรษฐกิจ

                เทศกาลทุเรียน เงาะ มหัศจรรย์ของดีห้วยแม่เพรียง เมืองเสบียงอาหาร ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2566 ณ ชุมชนบ้านหนองน้ำดำ หมู่ 4 ต.ห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยจ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “การจัดเทศกาลทุเรียน – เงาะ มหัศจรรย์ของดีห้วยแม่เพรียง เมืองเสบียงอาหาร ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน เป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้น และเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ก็จะให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีการนำทุเรียน เงาะจากเกษตรกรในพื้นที่มาจัดจำหน่าย”

               นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงของนักเรียนบ้านด่านโง การแข่งขันปอกและกินทุเรียน การแข่งขันกินเงาะ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี