“Kanod market” พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษาเปิดตลาด "Kanod market"
สร้างพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา

            Kanod market by วิศวกรสังคมเป็นการดำเนินงานโดยกองพัฒนานักศึกษา ภายใต้โครงการการพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ โดยได้เริ่มเปิดตลาดไปเมื่อช่วงเย็นวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ลาน Green park พื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

            การดำเนินงานของตลาด Kanod market by วิศวกรสังคม มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ด้วยการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจับจองพื้นที่ในการขายสินค้า เพื่อฝึกทักษะในการทำธุรกิจ การวางแผนการลงทุนและการทำกำไรจากสินค้าของตนเอง ที่มีทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ตลอดจนงาน Handmade ที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีสดจากนักศึกษาตลอดการจัดงานด้วย

           สำหรับผู้สนใจสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ในวันอังคาร – วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น. บริเวณณ ลาน Green park พื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี